سـامانه شفافــ‌سازی

ردیف عنوان نوع آگهی تاریخ انتشار
1 اهالی محترم قریه دندی از توابع شهرستان انگوران مناقصه یك مرحله‌ای 1402/08/16
2 آگهی اعلام حدود بستر و حریم رودخانه ها و مسیل های درون شهری زنجان مناقصه یك مرحله‌ای 1402/07/12
3 اهالی محترم قریه سها، ینگی کند، گالبر،شیوه، آغاجری، اسپرین از توابع شهرستان ایجرود مناقصه یك مرحله‌ای 1402/06/12
4 اهالی محترم قریه بلوبین از توابع شهرستان ایجرود مناقصه یك مرحله‌ای 1402/06/12
5 فراخوان ارزیابی کیفی سرمایه گذار ف/01/1402 نوبت دوم مناقصه دو مرحله‌ای 1402/05/28
6 فراخوان ارزیابی کیفی سرمایه گذار ف/01/1402 نوبت اول مناقصه دو مرحله‌ای 1402/05/28
7 تجدید فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله¬ای م ع/ 04 /1402 نوبت اول مناقصه دو مرحله‌ای 1402/05/10
8 اهالی محترم قریه سها، ینگی کند، گلابر،شیوه، آغاجری، اسپرین از توابع شهرستان ایجرود مناقصه یك مرحله‌ای 1402/05/10
9 ابلاغ موضوع ماده ۸ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مناقصه یك مرحله‌ای 1402/05/09
10 ابلاغ نوبت دوم موضوع ماده ۸ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مناقصه یك مرحله‌ای 1402/04/27
« 1 2 3 4 ... 5 38 » صفحه: